Analna fisura

Analna fisura (uzdužni rascep na sluzokoži analnog kanala) je često oboljenje, praćeno jakim bolom koji nastaje tokom i posle defekacije a nekada i prisustvom manje količine sveže krvi.

Obično nastaje posle izrazito tvrdih stolica ali se može javiti (kod malog dela pacijenata) posle epizoda prolivastih stolica. Ona se može javiti i zajedno sa hemoroidima. U 90% slučajeva, nalazi se na zadnjem delu analnog otvora (prema kičmi) dok se ostale nalaze na prednjoj strani.

Ako se akutna fisura ne tretira adekvatno i ne zaraste brzo (duže od 4-6 nedelja), dolazi do stvaranja hronične fisure koja uključuje fisuru, hipertrofičnu papilu ka unutrašnjoj strani i hemorod stražar (ili fibrozni privezak) na analnom otvoru.

Tada je potrebno hirurško lečenje analne fisure. Operacija se svodi na laterlnu svinkterotomiju tj operaciju pri kojoj se unutrasnji analni svinkter preseca na karakterističnom mestu čime se slabi tonus analnog kanala I time stvaraju uslovi da rascep u toku sledecig dana pa do dve nedelje zaraste.

Naglasavamo da je to operacija koja jako brzo daje dobre rezultate I pacijenti se vrlo brzo obezboljavaju.

Tratar-la-fisura-anal-686x456